Shimadzu LC2010 Longlife D2 Lamp

Shimadzu LC2010 Longlife D2 Lamp

Shimadzu LC2010 Longlife D2 Lamp

OEM Part No: 228-37401-00 & -91